Undervisning i førstehjælp - Schmidts Køreskole Odense

Krav om førstehjælpskursus

Hvis du er førstegangserhverver, skal du have et førstehjælpskursus. Du skal have gennemført kurset, inden vi kan tilmelde dig køreprøven. Du kan altså sagtens påbegynde din køreuddannelse uden kurset. Du kan endda komme til teoriprøve. Det vil imidlertid ikke være muligt at blive tilmeldt køreprøven uden kurset.

Det lovpligtige førstehjælpskursus

Kurset er et 8-lektioners førstehjælpskursus som består af 4 lektioner førstehjælp ved hjertestop, incl. undervisning i brug af hjertestarter, samt 4 lektioner færdselsrelateret førstehjælp.