infoaftenGratis infoaften - Køreskole Odense

Køreskole infoaften hver mandag

Bemærk! Som alle andre køreskoler, har vi også udfordringer med at få prøver i tilstrækkeligt antal. Det betyder desværre, at vi ikke får færdiggjort det antal kørekort, som vi havde planlagt. Hvis vi fortsætter med at tage nye elever ind i køreskolen, vil vi ikke have mulighed for at yde hver enkelt elev den service, vi gerne vil. Det er derfor med beklagelse, at vi må meddele, at vi indtil videre ikke har kapacitet til at modtage nye elever.
Vi vil stadig afholde info-aften, som sædvanligt. Vi starter imidlertid ikke nye elver op.

Hver mandag kl. 17.30 holder vi en uforpligtende info-aften på køreskolen. Du får lidt at vide om teoriprøven, køreprøven, lovens krav, kursusstart, undervisningens forløb og andre praktiske ting.

Imidlertid er det ikke indholdet, der er det vigtigste. Det vigtigste er, at du får set ”giraffen”. Du får altså mulighed for at finde ud af, hvem kørelæreren er, og om du synes, at jeres kemi passer sammen. Som tidligere nævnt er det jo meget vigtigt, at kemien er i orden.

I forlængelse af denne info-aften har du mulighed for – i et tilstødende lokale – at overvære en teorilektion af et igangværende hold. Du kan her se, om undervisningen foregår på en måde, du synes om. Det er også muligt at mærke stemningen og finde ud af, om du kan lide at være her. Det giver dig det bedst mulige grundlag at træffe din beslutning på.

Godt sammenhold på køreskolen gør indlæring lettere

Som du måske allerede nu har fået færten af, prioriterer vi samarbejdet og lysten til at lære meget højt. Det gør alting meget lettere, når vi kan lide at være sammen. Vi vil derfor også prøve at gøre undervisningen så interessant og underholdende som muligt. Det betyder at din indlæring bliver let og at du hurtigt kommer ud at køre, uden at skulle betale en formue for dit kørekort.

Du skal imidlertid ikke træffe beslutningen på køreskolen. Gå hjem og tænk over det. Hvis du gerne vil starte, kommer du igen til kursusstart, ellers bliver du bare væk. Mere uforpligtende kan det ikke gøres!!

Du er meget velkommen til at tage dine forældre med… eller måske en ven, der allerede har taget kørekort.